DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 4871

Đã bán: 64306

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 986

Đã bán: 43804

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 581

Đã bán: 20688

NICK NGỌC RỒNG CÓ VẬT PHẨM SỰ KIỆN

Số tài khoản: 321

Đã bán: 1321

THƯỜNG

Số tài khoản: 212

Đã bán: 7472

BÌNH THƯỜNG

Số tài khoản: 417

Đã bán: 2699

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 142105

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 129369

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 113

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 2797

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 3161