DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 2621

Đã bán: 54778

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 1120

Đã bán: 36005

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 865

Đã bán: 15622

THƯỜNG

Số tài khoản: 449

Đã bán: 5612

BÌNH THƯỜNG

Số tài khoản: 509

Đã bán: 1589

LIÊN MINH TỐC CHIẾN

Số tài khoản: 7

Đã bán: 87

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 129631

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 119855

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 98

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 2236

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 2839