DANH MỤC GAME

HỒI SINH NGỌC RỒNG

Số tài khoản: 150

Đã bán: 532

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 157

Đã bán: 46971

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 216

Đã bán: 21648

THƯỜNG

Số tài khoản: 148

Đã bán: 8174

BÌNH THƯỜNG

Số tài khoản: 443

Đã bán: 3217

BÁN VÀNG NGỌC TỰ ĐỘNG

NICK NGỌC RỒNG CÓ VẬT PHẨM SỰ KIỆN

Số tài khoản: 65

Đã bán: 1577

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 148742

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 132058

DỊCH VỤ GAME

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 120

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 3101

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 3230