RAMDOM NGỌC RỒNG TẦM TRUNG VÍP

TIỀN NÀO CỦA ĐÓ 
VS LƯỢT QUAY 200K KHI QUAY ĐA SỐ SẼ RA AC SIÊU NGON 
TỶ LỆ AC CÓ BÔNG TAI 90% CỰC CAO
VÀ CÓ TỶ LỆ AC VÍP ĐẾN SIÊU VÍP 
200K VÒNG QUAY SIÊU VÍP TOÀN RA ACC NGON ĐẢM BẢO 100%

;

DANH SÁCH PHẦN THƯỞNG

ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Máy chủ: Server 2
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Máy chủ: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Máy chủ: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Máy chủ: Server 6
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 126,000 VNĐ
Máy chủ: Server 6
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 180,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 119,000 VNĐ
Máy chủ: Server 8
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 112,000 VNĐ
Máy chủ: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 160,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Máy chủ: Server 6
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Máy chủ: Server 6
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Máy chủ: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 98,000 VNĐ
Máy chủ: Server 5
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 140,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 91,000 VNĐ
Máy chủ: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 91,000 VNĐ
Máy chủ: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 91,000 VNĐ
Máy chủ: Server 5
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 91,000 VNĐ
Máy chủ: Server 5
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 91,000 VNĐ
Máy chủ: Server 6
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 91,000 VNĐ
Máy chủ: Server 6
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 130,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Máy chủ: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai: Không
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Máy chủ: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Máy chủ: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Bông tai:
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
Italian Trulli
facebook-icon facebook-icon