DANH MỤC GAME

SƠ SINH

Số tài khoản: 3953

Đã bán: 66070

TẦM TRUNG

Số tài khoản: 841

Đã bán: 45393

SHOP VẬT PHẨM NRO

Số tài khoản: 495

Đã bán: 21102

NICK NGỌC RỒNG CÓ VẬT PHẨM SỰ KIỆN

Số tài khoản: 140

Đã bán: 1502

THƯỜNG

Số tài khoản: 315

Đã bán: 7708

BÌNH THƯỜNG

Số tài khoản: 480

Đã bán: 2958

DỊCH VỤ GAME

BÁN VÀNG TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 144243

BÁN NGỌC TỰ ĐỘNG

Tổng giao dịch: 130855

ÚP BÍ KIẾP

Tổng giao dịch: 116

SĂN ĐỆ TỬ

Tổng giao dịch: 2890

LÀM NHIỆM VỤ

Tổng giao dịch: 3186