NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #119830

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 21,000 VNĐ
TIỀN CARD: 30,000 VNĐ

Đã bán lúc: 05/12/2022 11:24

Máy chủ: 10 Sao

Hành tinh: Xay da

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Loại acc: Sơ sinh

Nổi bật: sơ sinh có đệ tử

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #119830