NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #105977

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 154,000 VNĐ
TIỀN CARD: 220,000 VNĐ

Đã bán lúc: 16/08/2023 12:12

Máy chủ: Server 6

Hành tinh: Xay da

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: sever 6 xayda 5ty đệ 6ty skill atm. ttnl. ct/ dra vô hình./ all ct như hình thông số ổn. kèm đồ theo acc.

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #105977

Italian Trulli
facebook-icon facebook-icon