NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #92162

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 84,000 VNĐ
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ

Đã bán lúc: 17/06/2023 06:29

Máy chủ: 4 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: sever 4 tái đát 10ty đệ 1ty5 skill atm. tdhs,. cãi trang. all ct như hình thông số ổn. kèm đồ theo acc. ac ngon cày tốt

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #92162