NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #93799

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 14,000 VNĐ
TIỀN CARD: 20,000 VNĐ

Đã bán lúc: 28/01/2023 09:44

Máy chủ: 4 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Loại acc: Sơ sinh

Nổi bật: SƠ SINH CÓ ĐỆ TỬ +100 ngọc

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #93799