Đổi mật khẩu FreeFire không bị khóa acc

>> Shop acc FreeFire <<


Trong Cài đặt & quyền riêng tư, chọn Cài đặt


 

Kéo xuống dưới chọn Bảo mật và đăng nhập


 

Bấm chọn Kiểm tra các cài đặt bảo mật quan trọng


 

Chọn Mật khẩu


 

Bấm Đổi mật khẩu


 

Điền đầy đủ thông tin rồi bấm Lưu thay đổi


 

Trở lại Cài đặt


 

Chọn Bảo mật và đăng nhập


 

Trong mục Nơi bạn đăng nhập, chọn Xem tất cả


 

Kéo xuống dưới cùng chọn Đăng xuất khỏi tất cả

Italian Trulli
facebook-icon facebook-icon