Ngọc rồng Online - SHOP VẬT PHẨM NRO

ĐỒ 10 SEVER GIÁ RẺ ...CỨ THẤY CÁI NÀO HỢP LÝ OR CẦN THÌ MUA ỦNG HỘ AE NHÉ 
ĐA SỐ ĐỒ ĐÃ ĐƯỢC XẾP THEO SÉT CỰC KÌ ĐẸP MẮT AE CHỈ VIỆC MUA VỀ LÀ CHƠI
Đừng Quên Mua Acc Tại Shop Đó Nghe !!!

Đồ trong acc, tặng kèm acc đựng đồ(acc cùi 340k sức mạnh), ae mua xong gd ra giúp Kòi nhé

Mã Số
Giá
Trạng thái
Server
Hành tinh
Đăng ký
Vật phẩm
Loại đồ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Server: Server 6
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Server: Server 6
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 84,000 VNĐ
Server: Server 8
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 120,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Server: Server 3
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 70,000 VNĐ
Server: Server 3
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 100,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Server: Server 3
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Server: Server 3
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Server: Server 3
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Server: Server 3
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Server: Server 3
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,000 VNĐ
Server: Server 9
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,000 VNĐ
Server: Server 9
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 42,000 VNĐ
Server: Server 9
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 60,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Server: Server 1
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Server: Server 1
Hành tinh: Xay da
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Server: Server 9
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Server: Server 9
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 56,000 VNĐ
Server: Server 9
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tăng HP
TIỀN CARD: 80,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 105,000 VNĐ
Server: Server 3
Hành tinh: Na mek
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Tiềm năng sức mạnh
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ
ATM/VÍ ĐIỆN TỬ: 140,000 VNĐ
Server: Server 4
Hành tinh: Trái đất
Đăng ký: Ảo
Loại đồ: Sức đánh
TIỀN CARD: 200,000 VNĐ
Italian Trulli
facebook-icon facebook-icon