NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #103449

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 119,000 VNĐ
TIỀN CARD: 170,000 VNĐ

Máy chủ: 5 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Nổi bật: sever 5 trái đất 18ty đệ 6y skill atm ttnl cãi trang. vh, yardrat all ct như hình thông số ổn. kèm đồ theo acc.

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #103449