NGỌC RỒNG ONLINE

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #93856

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 21,000 VNĐ
TIỀN CARD: 30,000 VNĐ

Đã bán lúc: 02/01/2023 08:29

Máy chủ: 4 Sao

Hành tinh: Trái đất

Đăng ký: Ảo

Bông tai:

Loại acc: Sơ sinh

Nổi bật: SƠ SINH CÓ ĐỆ TỬ +107 ngọc

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Ngọc rồng Online #93856