LIÊN MINH TỐC CHIẾN

THÔNG TIN TÀI KHOẢN #54371

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.
ATM/ VÍ: 105,000 VNĐ
TIỀN CARD: 150,000 VNĐ

Bảng ngọc:

IP:

Rank: Bạc I

Khung:

Nổi bật: acc lv 25 tướng 22 skill 2

Hình ảnh chi tiết của tài khoản LIÊN MINH TỐC CHIẾN #54371